Archief van juni, 2009

Uitnodiging Tappan Zomerborrel 26 juni aanstaande

Beste HCLC-leden,

Zoals beloofd bijgaand de link naar de uitnodiging van onze zomerborrel vrijdag 26 juni as.
Naast de gezelligheid bieden we uiteraard ook wat inhoud. We geven 3 workshops en 1 masterclass. Ga voor meer info naar: www.tappan.info/zomermiddag/uitnodiging/. Samen met een collega geef ik de masterclass over de meetbaarheid van communicatie.

Ik hoop jullie volgende week te treffen!

groetjes
Lieke

Ps. Verbijsterend…het boek ‘De Prooi’…binnenkort zet ik mijn indrukken op de site. Nu nog ‘Populisme als politiek drijfzand’ lezen, ben benieuwd.

Populisme als politiek drijfzand

Als pleitbezorger van de representatieve democratie neemt Zijderveld in toegankelijke stijl onverbloemd stelling tegen het populisme, dat onvrede, rancune en haatgevoelens aanscherpt. Populistische leiders zijn vaak ongenuanceerd en weinig geneigd tot het sluiten van compromissen, vanuit de overtuiging dat zij de stem van het volk zijn en daarom het absolute gelijk aan hun zijde hebben. Dat maakt hen ongeschikt voor de deelname aan coalitieregeringen.

In zijn essay analyseert Zijderveld in korte paragrafen vlot de verschillen tussen populisme, fascisme en anarchisme, tussen nationalisme en patriottisme, tussen politieke bewegingen en politieke partijen. Zonder zware sociologische theorievorming laat hij redelijk overtuigend zien dat populisme neigt naar nationalisme en naar het zoeken van zondebokken.

Voor voorlichters zijn de passages over mediatraining interessant. Zijderveld is er een verklaard tegenstander van. Mediatrainingen zijn erop gericht politici en bestuurders rijp te maken voor het gladde discours, voor het direct benaderen van de burgers. De media stellen dwingende eisen aan de stijl van communiceren en daarmee beïnvloeden ze ook in sterke mate de inhoud. En daar is Zijderveld, die Hirsch Ballin en Donner zijn favoriete ministers noemt, niet van gediend.

Ten onrechte maken politici zich zorgen over de afstand tussen de politiek en de burgers, die dikwijls in dramatische toonzetting wordt gekwalificeerd als de groeiende kloof tussen de politici in Den Haag en het volk in het land. Maar het zou wel eens zo kunnen zijn dat de afstand tussen de politiek en de burgers te klein is, aldus Zijderveld. In representatieve democratie staat de behartiging van het algemene belang per definitie op afstand van het individuele, private belang. Als burgers moeten we onszelf tot een kritisch volgen beperken en bij de verkiezingen onze mening uiten.

Zijderveld is bezorgd over de actuele ontwikkelingen in de Nederlandse politiek. Het is zaak de boel nuchter bij elkaar te houden. Hij vindt dat politici, bestuurders, academici, kunstenaars, vakbondsleiders, bedrijfsleiders en journalisten nadrukkelijk stelling moeten nemen tegen het populisme. Met een verwijzing naar Thorbecke noemt hij hen de pluriforme elite die het hoofd op de romp van onze samenleving vormt. Hij roept de PvdA, het CDA en de VVD op hun traditionele rollen in het politieke krachtenveld weer in te nemen en niet te flirten met het populisme, want dat is een heilloze weg, die regelrecht naar het politieke drijfzand leidt.

Populisme als politiek drijfzand