De Prooi: this is a mans world…

A mans world

ABN Amro, dat is toch die bank waar vrouwen niet meedoen en communicatieadviseurs slechts een rol in de marge spelen, een paar mannen aan de top ook niet meer weten waar het naartoe moet en die geen benul hebben hoe ze hun eigen mensen moeten aansturen; werknemers trouwens die ook maar raak doen met bureaucratische werkwijzen en verkopen van financiële producten waar niemand iets van snapt, waarbij komt dat de toezichthoudende commissarissen, goed betaald en invloedrijk, geen flauw idee hebben van de  inhoud van hun functie en de bijbehorende verantwoordelijkheden.  Die bank dus, en dat financiële systeem, je zou er moedeloos van worden.

Ik heb het boek De Prooi van Jeroen Smit in een paar dagen uitgelezen, en het heeft me geen  moment verveeld. Prettige schrijfstijl en overtuigend verhaal. Hoewel Rijkman Groenink een belangrijke rol speelt in de ondergang van de bank, is hij niet de enige. De andere bestuurders, commissarissen en directeuren, en de aandeelhouders niet te vergeten zijn ook bepalend geweest voor de koers van de bank.  Fusiebesprekingen beginnen blijkbaar inderdaad met bij een borrel. Miljoenendeals, maar wie heeft nog een gevoel bij de hoogte van de bedragen?

Wat ik mis in het boek is een korte uitleg, van hooguit een pagina, over de bankwereld. Want ik weet daar niet zo veel van. Wat is nou een zakenbank precies en wat is het verschil met een retailbank. Een investeringsbank, ik kan me er iets bij voorstellen, maar zou toch graag iets meer weten over klanten, opdrachtgevers, enzovoorts.

Wat me ook opvalt in het verhaal is dat de klanten onzichtbaar zijn. Wie zijn dat, wat willen zij? Ze komen nauwelijks voor in de strategie. Die vooral gaat over de grootste willen zijn, marktaandeel behalen en winstgevend zijn.

De financiële wereld, het blijft voor mij een schimmig verhaal. Zeker nu de overheid door de financiële crisis een belangrijke rol krijgt als redder van het systeem, bekruipt mij een gevoel van onbehagen. Betere communicatie, openheid, verantwoordelijk gedrag, ik moet het nog zien gebeuren. Ik vind het interessant om daarover verder te discussiëren op 21 september!

Carolien