Impressie debat Halve Waarheden

Een korte impressie van het Debat “Halve Waarheden”, waar we met een delegatie van 4 HCLC-ers aanwezig waren:
Het was erg gezellig, maar het debat zelf wat nogal rommelig en het aantal echt nieuwe inzichten was beperkt. Het viel ons -weer- op dat het vermogen tot een kritische reflectie op de eigen rol bij journalisten erg beperkt is. Men gaat haast onmiddellijk in de verdediging. Een opmerkelijke illustratie was de uitspraak “we hebben dat bericht toch een paar uur vastgehouden” wat als succes en maat voor de genuanceerdheid werd gepresenteerd.
Heel duidelijk naar voren kwam de scoringsdwang (zoals de ombudsman dat benoemde): als anderen erover publiceren dan moeten wij ook wel, mede “omdat het publiek erom vraagt”.
Een interessante constatering vind ik het fenomeen dat een hype mede een hype wordt doordat anderen (bijvoorbeeld kamerleden, gemeenteraadsleden of andere opinieleiders) op een bericht gaan reageren, en dat die stortvloed aan reacties  een eigen dynamiek geeft aan het nieuws. Er wordt niet eerst uitgezocht hoe het zit, er wordt gelijk gereageerd op basis van simpele beelden. Daardoor komen mensen te “bungelen”. Zie Zalm, de bonnetjesaffaire (de nederlandse versie ervan), maar ook bijvoorbeeld de commotie rond de luchtkwaliteitsadviseur in Utrecht.

Er is ruim over de DSB-affaire gesproken, mede met enkele spelers waaronder Klaas Wilting en betrokken journalisten. Volgens de panelleden was dit geen zuivere hype, omdat er wel degelijk serieuze nieuwsfeiten aan ten grondslag lagen. Opvallend was dat de NOS het interview met Lakeman over het opnemen van geld bij DSB heeft geweigerd (was wel aangeboden) wegens het te verwachten effect. Opvallend vond ik ook dat Wilting zich volgens mij oprecht gepakt voelt, onder andere door het spelletje dat volgens hem met hem is gespeeld rond het akkoord van DSB met de stichting van Hendriks.
En als laatste: niemand ging echt in op het pleidooi van Bram Peper voor een grotere rol voor een claimcultuur. Waar wat vóór te zeggen is maar ook het één en ander tegen.

Inmiddels zijn er op internet een paar verslagen over het debat verschenen:

http://tinyurl.com/yg9p92u (van de NOS-ombudsman zelf)
http://tinyurl.com/ybnlhul (reformatorisch dagblad, met vooral aandacht voor dsb aspect)
De Volkskrant van woensdag 2 december wijdde er ook een artikel aan, maar dat zit op internet achter een betaalportaal.

Otto