Manifest

Op www.maatschappelijkverbondenoverheidscommunicatie.nl vinden jullie een manifest van oa Hans Siepel. Nieuwe overheidstaal om het vertrouwen te herstellen, zo luidde de kop van een artikel hierover in Republic van 2 april. Een hele lap tekst in ieder geval; ik heb het nog niet uit! Maar wel interessant om bij onze discussie over het ROB-rapport te betrekken.

Groet Carolien