Archief van september, 2010

U draait wat braaf

“U draait en u bent niet eerlijk”, het volgens de flaptekst eerste boek over spindoctoring in Nederland, is eigenlijk een nogal braaf boek.

Het bestaat uit twee onderdelen: een beknopte beschrijving van spindoctoring in de Verenigde Staten en Engeland en een beschrijving van spindoctoring in Nederland, vooral op basis van een kwalitatief onderzoek.

Voorlichters zijn vooral bezig met beeldvorming en het overbrengen van de boodschap, politici leggen de nadruk op authenticiteit, politiek assistenten hebben te weinig mediacontacten om aan spindoctoring te kunnen doen en journalisten gebruiken altijd informatie uit verschillende bronnen wat de kans op spindoctoring beperkt houdt. Ik beschrijf het hier wat minder genuanceerd dan het boek, maar het is wel het beeld dat blijft hangen.

Dat ligt voor een belangrijk deel aan de onderzoeksmethode met diepte-interviews met verschillende betrokkenen. Het boek wekt de indruk dat die geïnterviewden bij hun antwoorden nogal zijn uitgegaan van opvattingen over “hoe het hoort” en minder van de dagelijkse praktijk. Nu is vooraf vaak moeilijk te zeggen wat diepte-interviews opleveren, maar achteraf gezien zou ik het waardevoller hebben gevonden als de onderzoekers enkele cases hadden uitgediept.

Eén en ander neemt niet weg, dat het boek -waarschijnlijk- terecht constateert dat er in Nederland niet veel spindoctors zijn, maar dat vrijwel alle betrokkenen wel met enige regelmaat gebruik maken van spintechnieken. Het boek besteedt dan ook veel aandacht aan een catalogisering van deze spintechnieken, die zijn onderverdeeld in vier categorieën: beeldvorming, framen, liegen en lekken. Daarbij blijkt hoe lastig het is om spindoctoring goed te definiëren. De auteurs komen er, zeker bij de eerste twee categorieën, niet goed uit. Vooral het framen vind ik niet uit de verf komen. Overigens zijn de auteurs zich bewust van het definitieprobleem en geven dat in het boek ook duidelijk aan.

Ook hier heb ik het gevoel dat een case-gerichte aanpak meer zou hebben opgeleverd. Bijvoorbeeld het framen van Wouter Bos als draaier, of het framen van het rekeningrijden (eerlijk betalen versus big brother).

Het aardigste deel van het boek zijn de beschrijvingen van spindoctoring in de Verenigde Staten en Engeland. Hoewel daar natuurlijk diepgaander studies over zijn verschenen bieden deze hoofdstukken een goed overzicht van de grootschalige en professionele aanpak van dit verschijnsel. Ook geeft het boek een goed overzicht van de opvattingen in Nederland over dit onderwerp. Maar dat is wat anders dan de  praktijk. Het baanbrekende boek daarover moet nog geschreven worden.

U draait en u bent niet eerlijk; Maarten Molenbeek en Chris Aalberts; SDU Uitgevers, Den Haag, 2010. ISBN 978 90 12 13352 4

Aanmeldingen 27-09

De stand tot nu toe:
Jan en Otto hebben zich aangemeld; drie afmeldingen.

Laten jullie even weten hoe het verder gaat?

Groet

Carolien

Afspraak 27 sept.

Op maandag 27-09 om 1800 uur is onze eet&lees&discussie-afspraak. Graag een mailtje of je wel/niet komt.

Helaas moet ik zelf ivm werk verstek laten gaan…

Interessante lezing

Op 14 oktober vindt de Galjaardlezing plaats, zie http://galjaarddag.logeion.nl/programma

Hoe komen mensen tot beslissingen en op welke wijze kan de overheid hierop effectief invloed uitoefenen? Wat is de ‘kracht’ van communicatie ten opzichte van andere beleidsinstrumenten? Over die vragen spreekt prof. dr. Henriëtte Prast tijdens de Galjaarddag op 14 oktober te Utrecht. 

Lijkt mij een interessant rapport, iets voor ons om te bespreken?