Nieuw boek en nieuwe datum

Beste lezers

Op  maandag 16 mei om 18.00 uur hebben we een discussie- en eetafspraak in Hof der Muzen Den Haag.

Het boek dat we bespreken is: Brave Burgers gezocht. Met bijdragen van verschillende auteurs. Het is een jaarboek, uitgave van TSS. Zie http://www.vanstockum.nl/boeken/mens-en-maatschappij-algemeen/nl/brave-burgers-gezocht-15706233/

Op de website http://www.socialevraagstukken.nl/site/?p=1629 kun je een reactie lezen van de Nationale ombudsman.

Misschien kunnen we op dat blog ook nog iets posten…?

Veel groeten en leesplezier,

Carolien