Archief van mei, 2011

overheidscommunicatie

Dag meelezers,
Een Wikipediapagina over overheidscommunicatie bestond nog niet, maar nu wel. Ik heb ‘m enkele maanden geleden on line gezet en vervolgens nog wat aangescherpt. Wie er op wil reflecteren, ik hoor ’t graag.

Volgende bijeenkomst: 5 sept 2011, 18u

De volgende bijeenkomst is op 5 september 2011. We verzamelen nog suggesties, dus graag reageren met een ja of nee op mijn voorstel dat we gisteravond bespraken: THEATER VAN DE ANGST, van Beatrice de Graaf, over de strijd tegen terrorisme in NL, DE, IT en VS. (Boom). Zij deed een vergelijkend onderzoek naar de ervaringen in deze 4 landen. Nationaal coordinator terrorismebestrijding Erik Akerboom benadrukt in het voorwoord het belang van nadenken over de presentatie en communicatie van de contrastrategie: het tonen van chirurgische operaties van inlichtingendiensten en politie heeft vlg hem wellicht een gunstiger effect (op de publieke opinie) dan grootschalige alerteringscampagnes of het demonstratief etaleren van staatsmacht (Waar de Duitsers/RAF, Italianen/Brigate Rosse en Amerikanen zo goed in zijn). Op http://media.leidenuniv.nl/legacy/interview-beatrice-de-graaf-over-haar-boek.pdf een interview met haar.
Interessante en actuele gedachte vind ik vandaag in hoeverre ‘al quaida’ in communicatief opzicht een construct is van de (Amerikaanse) bestrijders ervan. Om dichter bij huis te belijven, ook de ‘Hofstadgroep’ heeft zichzelf nooit onder die naam aan het publiek gepresenteerd. Ik heb ze althans niet in het telefoonboek van Den Haag kunnen vinden 😉 De aandacht die zulke asymetrisch operererende clubs genereren (of liever: van ons krijgen) bepaalt tevens hun kracht. Ik heb het idee dat we het in NL het nog niet zo gek doen met onze ‘Dutch approach’. De malle publiekscampagne van enkele jaren geleden uitgezonderd… In NL is de campagne gedoofd, maar hier in Brussel kom je nog wel rare stickers tegen in de metro (iets verdachts gezien?), die je niet productief alerteren, maar je eerder een unheimisch gevoel bezorgen.

Korte impressie bespreking “Brave burgers gezocht”

“Brave burgers gezocht” is een interessant en actueel boek. Het zet je aan het denken. Dat concludeerden we bij de bespreking van het boek vanavond. We hebben het gehad over de manier waarop de overheid stuurt, over het belang van dwarse burgers, en over de krampachtige manier waarop vooral de landelijke politiek met participatie omgaat. Verder constateerden we dat het omgaan met verschillen voor de overheid lastig blijft en hebben we het over het ‘nudgen’ gehad. Voor een deel niet nieuw maar onder deze naam wel systematischer benoemd. De interessante vraag is niet in de eerste plaats óf een overheid mag nudgen maar wel waar de grenzen liggen en wanneer libertair paternalisme irritant paternalisme wordt.

In het algemeen goede essays in het boek, al wisselt de kwaliteit natuurlijk wel wat. Alleen jammer dat het laatste concluderende hoofdstuk wat oppervlakkig blijft. Er valt nog wel meer over te zeggen.

Brave burgers gezocht; I. Verhoeven en M. Ham (red); Van Gennep, december 2010

PS Jan, beterschap! Ook al was het een aangename bespreking, we hebben je toch gemist.

Voor vanavondmoet ik me op de valreep toch afmelden. Ik ga ziek naar huis. Jammer want Brave burgers gezochtbiedt genoeg stof voor debat. Jan

Ik ben erbij op maandag 16 mei. Groet en tot dan. Jan

ik kom 16 mei, Rein