In gezwinde pas de burger voorbij

D66 heeft een merkwaardige manier van campagnevoeren. Vandaag deed de D66-campagnebus station Leiden aan. Ik wilde wel een paar D66-kamerleden aan de tand voelen over een kwestie die mij hoog zit, dus ik rook mijn kans. Bij het station aangekomen zag ik een groep D66-ers zich in campagne-T-shirts hullen om vervolgens met gezwinde pas richting het centrum van Leiden te vertrekken. De aankondiging had weliswaar “stationsplein” vermeld maar dat men het centrum van Leiden wilde opzoeken om met potentiële kiezers in gesprek te raken kon ik wel begrijpen. “Nu, vooruit dan maar,” dacht ik en pakte mijn fiets om naar het centrum te peddelen. Daar begon het al gezellig druk te worden en ik verheugde mij op de discussie.
Tot mijn verbazing bleef de D66-groep in een flink tempo doorwandelen langs de Leidse grachten en stegen. Hier en daar een flyer uitdelend maar nergens halt houdend om in gesprek te gaan.
Door mij op het Rapenburg in hinderlaag op te stellen kon ik de karavaan tot stilstand brengen. Nee, ik hoefde geen flyer maar wilde in gesprek over democratie. Over de plannen van D66 voor het halveren van het aantal gemeenten en provincies. En vooral over de gevolgen daarvan voor de democratie en de invloed van de burger, want de D66-plannen gaan daar slecht voor uitpakken. Ze leiden tot een nog grotere afstand tussen burger en bestuur en een nog kleinere invloed van burgers. Vermeende efficiency mag volgens mij niet het enige criterium zijn voor de inrichting van het openbaar bestuur. Nietwaar, beste Democraten ‘66?
Het gesprek verliep teleurstellend. De D66-ers, kandidaat-kamerleden en raadsleden, blijken vooral gericht te zijn op daadkrachtige besluitvorming en storen zich aan de hindermacht van kleine gemeenten. Over de grotere afstand tussen bestuur en burger en hun mindere invloed kwam geen heldere visie naar voren. Met een krachtiger bestuur zou dat vanzelf wel goed komen en de burger kan ook wel iets verder fietsen naar een gemeentehuis. Er klonk ook frustratie in door van bestuurders van grote gemeenten over het dwarsliggen van kleinere gemeenten in de regio.
Net toen ik mij aanzette voor een geanimeerde discussie braken de D66-ers het gesprek af. Ze moesten de bus halen voor een bezoek aan een volgende gemeente. En ze verdwenen met gezwinde, daadkrachtige pas achter de horizon. Ook achter mijn kiezershorizon, want ik vrees dat deze manier van campagnevoeren symbolisch is voor de manier waarop D66 het gesprek met de burger wil aangaan.

© Otto Cox, 9 september 2012