Archief van

ik kom 16 mei, Rein

Overheids- en burgercommunicatie (nieuwe versie)

Lectori,

In de vorm van een essay heb ik een (concept)reactie geschreven op het Manifest Maatschappelijk verbonden overheidscommunicatie en op het rapport Vertrouwen op democratie van de Raad voor het openbaar bestuur. In mijn commentaar op beide stukken stel ik dat verticale interventies van de overheid niet vervangen moeten worden door meer horizontalisering maar dat er aandacht nodig is voor de frequent wisselende functies die overheid en burger ten opzichte van elkaar vervullen. Meer horizontalisering kan leiden tot grotere verstoringen, ze maken de kans op onbegrip en wantrouwen althans niet kleiner.

De relatie overheid-burger valt onder wat ‘overheidscommunicatie’ is gaan heten. Dat die term nog niet is vervangen door ‘burgercommunicatie’ of ‘publiekscommunicatie’ valt alleen achteraf te verklaren. Het domein omvat meer dan alleen het contact met burgers. Contacten die de overheid heeft met niet-burgers (zoals medeoverheden en bedrijven) en de contacten van de overheid met andere burgers dragen in belangrijke mate bij aan het kritieke beeld dat burgers van ‘hun’ overheid krijgen voorgeschoteld. Ook de beeldvervorming door de media draagt daar aan bij.

Als overheden de burger als klant gaan bejegenen en als zij zich calculerend opstellen, is de kans groot dat de burger zich ook zo gaat gedragen en die calculerende moraal overneemt. Als de overheid inspraak gebruikt voor draagvlakverwerving ontstaan er misverstanden over waar inspraak voor is bedoeld. Als het openbaar bestuur haar ‘oogst’-agenda steeds meer richt op verkiezingsjaren en zich met de inhoud van verkiezingen en referenda bemoeit, schaadt dat het publieke vertrouwen. En als de overheid in haar gezagsrol kiest voor horizontale bejegeningsvormen schaadt dit haar voorspelbaarheid en haar aanzien.

Wie geïnteresseerd is mee te denken nodig ik graag uit te reageren op mijn essay Overheidscommunicatie versus burgercommunicatie… en hoe men iets dichter langs elkaar heen zou kunnen praten…

Download Overheids En Burgercommunicatie

Salutem!

Rein van Gisteren

Beleidsfiasco's

Hier is een link naar een verzamelwebsite met beelden van beleidsfiasco’s http://www.nuttelozewerken.nl/ in Nederland en Belgie. De teksten zijn niet allemaal even foutloos geschreven, maar wel erg vermakelijk en soms verbazingwekkend. Trouwens, er zijn in NL ook nutteloze, overgedimensioneerde of ongebruikt  l i j k e n d e wegen en doorgangen, maar die kunnen zijn aangelegd als er een crisis is, bijvoorbeeld om bij een giframp een snelle evacuatie mogelijk te maken van de bevolking. In R’dam vlak bij de Beneluxtunnel zat (zit?) een weggetje met een plastic slagboom waar je in geval van nood met je auto doorheen mocht rijden om van zuid naar noord te vluchten. De metro in Charleroi (B) is een pijnlijk voorbeeld van een beleidsfiasco, net als de ongebruike tramrails die in Amsterdam alleen om subsidieredenen schijnt te zijn aangelegd in een busbaan. Benieuwd of dit een broodje aap is of dat er meer voorbeelden zijn.

Groeten van Rein van Gisteren