Boekenlijst

De afgelopen jaren hebben we tientallen boeken gelezen. Een overzicht:

Titel Auteur (publicatiejaar) Inhoud
Nieuwsgierigheid R. van der Vorst Hoe we welke dag verleid worden
Risico en crisismanagement
Succesfactoren in crisissituaties
Frank Regtvoort en Hans Siepel Handboek communicatie in crisissituaties
Twee weten meer dan een J. Surowiecki Groepsbeslissingen
De bewindspersoon als boegbeeld RVD-reeks Positionering van ministers en staatssecretarissen
Dat hoort u mij niet zeggen Sanderijn Cels Over de retoriek van politici, hoe zij de werkelijkheid voorspiegelen
Het zijn net mensen Joris Luijendijk Journalistiek en objectiviteit
Tussen pluche en publiek Propper en Kessens Zichtbaar maken van politiek
Het beslissende moment Gladwell waarom grote veranderingen in de samenleving zich vaak zo plotseling voordoen
Het grote Lobbyboek Venetië en Luikenaar (2007) Lobbyen in Nederland
Issuesmanagement
Anticiperen op de publieke opinie
Eliane Schoonman Handreikingen om de publieke opinie te beïnvloeden.
Machtige lichamen div. auteurs (2005) Het vingertje van Luns en andere politieke wapens
Stijlboek NRC-Handelsblad Ewoud Sanders (2000) Vraagbaak voor tekstschrijvers
Tegen de decadentie
De democratische rechtstaat in verval
Paul Cliteur (2004) de veronachtzaming van onze democratische grondslag: waarín integreren nieuwkomers?
Het imago van de overheid 
De beoordeling van prestaties van de publieke sector
Arthur Ringeling (2004) overheidsprestaties door een andere bril bekeken
Slick Daniël Price (2004) vertaalde roman over Amerikaanse PR-man annex mediamanipulator
*De informatieparadox
Een blinde vlek in het openbaar bestuur
Ed van Thijn Teresa Cardoso Ribeiro (2004) informatie voor verantwoording op het juiste moment
Storytelling 
De kracht van verhalen in communicatie
Guido Rijnja Ron van der Jagt (2004) een verhaal kan betekenis verlenen aan een organisatie
*Medialogica 
Over het krachtenveld tussen burgers, media en politiek
advies van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2003) politici bepalen de agenda nog wel, maar de media moeten zich meer verantwoorden
Burgers, overheid & digitale debatten
Handvatten uit de praktijk
Karin van Doorn Edwin Schippers (2003) praktijklessen voor bestuurders en ambtenaren
Het mysterie monarchie
Interview met het Nederlandse volk
Jaap van Ginneken (2003) journalistiek onderzoek, diepte-interviews met 50 landgenoten
Niet spreken met de bestuurder Gerard van Westerloo (2003) de afstand tot de gewone man
Politiek en media
Pleidooi voor een LAT-relatie
advies van de Raad voor het openbaar bestuur (2003) de noodzaak van meer afstand tot de pers
*Rotondevrouwen Padvindermannen
Nieuwe trends, succesvol communiceren.
Rob van Vuure (2003) inspiratieboekje om je lezers te blijven boeien
*Mondiger of moeilijker?
Een studie naar de politieke habitus van hedendaagse burgers
Gabriël van den Brink (2002) voorstudie voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Strijd om de macht
Politieke campagnes, idealen en intriges
Jacques Monasch (2002) ervaringsverslag van achter de schermen
*Goed nieuws in kwade tijden 
Crisiscommunicatie in de praktijk
Paul Stamsnijder (2002) bedrijfscrises in het transparantietijdperk en hoe er mee om te gaan
Primaat in de polder
Nieuwe verbindingen tussen politiek en samenleving
advies van de Raad voor het openbaar bestuur (2002) interactieve beleidsvorming is geen vervanger van het primaat van de politiek
*Publieke tranen 
De drijfveren van de emotiecultuur
Henri Beunders (2002) de opkomst van collectieve beroeringen
The Natural 
The Misunderstood Presidency of Bill Clinton
Joe Klein (2002) analyse van een communicatief talent en fenomeen
De binnenkant van politiek
Vertegenwoordiging en verandering in lokale democratie
Pieter Tops Stavros Zouridis (2002) van binnenuit begrijpen en meer begrip voor het functioneren van de lokale politiek
*Overheidscommunicatie
De nieuwe wereld achter Postbus 51
Birgit Dewez Piet van Montfort Maarten van Rooij Elma Voogt (red.) (2001) 16 artikelen over de praktijk van de communicatie bij het rijk
In dienst van de democratie 
Over de toekomst van de overheidscommunicatie
adviesrapport van de Commissie Wallage (2001) staatscommissie adviseert kabinet over ontwikkeling van het vak
*Verborgen verleiders
Hoe de media je sturen
Jaap van Ginneken (2001) Teleac-boek bij cursus over invloed massamedia
Meer dan bevestigen noch ontkennen
Over rolopvattingen van overheidsvoorlichters
Joost Smits (2001) interviews met rijksvoorlichters over hun positie en hun rolopvattingen
*Het geheim van Oss
Een geschiedenis van de SP
Kees Slager (2001) het recept van een opkomende partij
*N44 
Overheid en burger in dialoog
Bert Hogervorst (2000) de ‘buitenwereld’ als partner bij een wegreconstructie
Interactieve beleidsvorming 
De binnenkant van het proces: wat hoe wanneer niet wanneer wel
Igno Pröpper (2000) wat betekent i.a.b. voor de overheid zelf; kader voor kritische reflectie
Contract met de toekomst 
Een visie op de elektronische relatie overheid-burger
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2000) nota die acties inleidt voor het overheidsinformatiebeleid
De kreukbare overheid
Essays over integriteit in Nederland
Ben Hoetjes (2000) klopt ons zelfgenoegzame zelfbeeld wel
Helder als glas 
Een pleidooi voor een burgergericht kwaliteitsconcept
advies van de Raad voor het openbaar bestuur (2000) het nut van duidelijkheid in het bestuur
*Mediahype 
Nieuws maken door de opwinding te verslaan
Peter Vasterman (1999) voorstudie over groupthink door journalisten

Reageer

Je moet inloggen om te reageren.